Formindsk graviditetsbetinget
sygefravær

 

Styrk diversitet og employer brand

 

Øg medarbejdertilfredsheden

Sådan skaber Erhvervsjordemoder værdi for virksomheden

Erhvervsjordemoder understøtter HR indsatsen omkring gravide medarbejdere, der under graviditeten er i en særlig sårbar situation, både fysisk og følelsesmæssigt.

Vi tilbyder skræddersyet, tryg og sundhedsfremmende jordemoderomsorg på arbejdspladsen – og én fast jordemoder til at følge den gravide. Vi skaber en tillidsfuld og nærværende relation – med tavshedspligt – hvor den gravide trygt kan dele tanker og bekymringer. Den høje faglighed og stærke empati hjælper den gravide til at optimere sundhed, velvære og arbejdsglæde graviditeten igennem.

Erhvervsjordemoderen besøger den gravide medarbejder på arbejdspladsen, helst inden hun får gener, giver personlige jordemoderkonsultationer, og hun støtter med vejledning og konkrete råd for større glæde og sundhed under graviditeten.

 

Hvorfor Erhvervsjordemoder, når vi har et gratis sundhedsvæsen i Danmark?

Fordi alt for mange gravide bliver sygemeldte. SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd viser i en undersøgelse, at 65% af de gravide er sygemeldte, i tiden før de går på barsel. Den gennemsnitlige sygemelding varer 48 dage. Det er skidt for både virksomheden og den gravide.

Når den gravide medarbejder bliver sygemeldt, får virksomheden store uforudsete udgifter til løn under sygdom og vikardækning, nedsat produktivitet og afbrydelser i opgaveløsningen. for den gravide kan en unødvendig sygemelding medføre et dårligere graviditetsforløb, en mere kompliceret fødsel og efterfølgende større risiko for at blive syg, når hun forlader den aktive hverdag. Men graviditet er ikke en sygdom!

 

Ledelsesfokus på gravide medarbejderes livssituation

Der kan opnås gode resultater gennem personlige jordemoderydelser og justering af de fysiske arbejdsvilkår. Men det er vores erfaring, at dialogen mellem leder og den gravide medarbejder også har betydning for nedbringelse af sygefraværet. Derfor tilbyder vi kursus for ledere med henblik på at øge opmærksomheden om de gravides særlige livssituation på arbejdspladsen samt introducere en række kommunikationsværktøjer, så den daglige leder og den gravide medarbejder ved behov samarbejder om ændret arbejdsindhold og organisering. Det forbedrer muligheden for at fastholde den gravide helt eller delvist på arbejdspladsen frem til barselsperioden begynder.

75 % af sygemeldingerne kan forebygges

Fagfolk har vurderet, at 75% af gravides sygemeldinger kan forebygges. De gravide er ikke tilstrækkelig forberedte på graviditetens forløb og arbejde under graviditeten. De praktiserende læger vil ofte, for en sikkerheds skyld, sygemelde på baggrund af graviditetsbetingede – og måske midlertidige – gener og smerter. 

Graviditet er ikke en sygdom

En jordemoder er specialist i graviditet og fødsel og kan vejlede den gravide til en sund og glad graviditet med få eller ingen gener.  Det er muligt i langt de fleste tilfælde. Og naturligvis kan jordemoderen også spotte de tilfælde, hvor en sygemelding ER nødvendig.

Foredrag

Jordemoder Camilla Brinch kan bookes til foredrag i virksomheden om sund og glad graviditet.

Camilla henvender sig både til kommende mødre og fædre – og andre interesserede, Hun fortæller blandt andet om, hvordan det er at være gravid i dagens Danmark, om graviditet for karrierekvinder, hvad du kan bruge din erhvervsjordemoder til – og tips og tricks under graviditeten til kommende fædre og mødre.